Hur Mår Vänern

Tisdagen den 11 mars inbjöd vi till föreläsning av Grete Algesten, Pär Gustafsson och Jenny Sander från Länsstyrelsen. De berättade om: Reglering av Vänern – miljöanpassad tappningsstrategi , LIFE-Vänern arbete med att restaurera livsmiljöer, samt fisket av Vänerlaxen.

002

Vänern ska fortsätta att vara en viktig nationell dricksvattenresurs och vara av internationellt intresse för naturvård, friluftsliv och fiske.

Vänern med dess vikar och skärgårdar ska ha en god vattenkvalitet och ett väl fungerande ekosystem med hög biologisk mångfald.

Vänern ska användas av människan på ett långsiktigt hållbart sätt. Naturskönheten ska bevaras och sjön och dess stränder ska bli mer tillgängliga.003

Dricksvatten: Vänerns vatten ska fortsätta att vara en viktig dricksvattenresurs och Vänerns vatten som råvatten för dricksvattenproduktion ska vara minst lika bra som idag.

Badvatten: Vänerns vatten ska vara tjänligt som badvatten.001

Närings ämnen – fosfor: Totalfosforhalten i Vänern ska fortsätta vara på samma låga nivå som i dagsläget .

Kvävehalten i Vänerns utlopp ska minska till 0,6 mg/l från nuvarande halt på 0,7 0,8 mg/l.

Övergödning i vikar: Belastningen av fosfor och kväve på några övergödda vikar ska minska så att syrebrist och skadliga algblomningar inte längre förekommer. För flertalet av vikarna krävs åtgärder i tillrinningsområdet till vikarna.

Övergödning i vattendrag till Vänern: Belastningen av fosfor och kväve på de mycket näringsrika jordbruksåar ska minska så att vatten-kvaliteten blir så god att växter och djur i åarna inte är påverkade av syrebrist, giftig ammonium, kraftig igenväxning eller andra övergödningsproblem.

Vänerns sandstränder växer igen och behöver röjas för oss som vill bada i sjön och för växter och djur.008

Alla fiskar från Vänern ska kunna ätas så ofta man vill. Det innebär att halterna av PCB, dioxin och kvicksilver i fisk måste minska så att Livsmedelsverkets kost rekommendationer för fisk inte längre behövs.

Gullspångslaxen höll på att utrotas när vattenkraften byggdes ut i Gullspångsälven. Idag görs flera åtgärder i älven för att laxstammen ska öka.

Rester av bekämpnings medel ska endast hittas i halter nära noll (mycket låga halter) i Vänern eller i vattendrag till sjön.

Miljögifter ska finnas i så låga halter att de inte skadar Vänerns ekosystem och organismer.

Havsörnen har kommit tillbaka som häckfågel vid Vänern och vi vill att den005 ska häcka runt hela Vänern.

Fria vyer bevaras med ”vildmarkskänsla”. Känsliga natur- och friluftsområden får inte störas av buller.

Inga fler främmande arter introduceras.

Viktiga fågelområden och lekområden för fisk skyddas så att värdena bevaras.

Minken är en främmande art vid Vänern. Den äter fågelägg och kan göra stor skada på fågelskären.

 

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.