Julmarknad

Naturskyddsföreningens Julmarknad den 10 december i Lunserudsstugan, var också i år mycket välbesökt . Julmarknaden har vi ju också för att göra oss kända för dem som inte känner till Naturskyddsföreningen, som är en partipolitisk och religiöst, obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Medlemmar och icke medlemmar är lika välkomna till oss i Lunserudsstugan […]

Läs mer