Fågelvandringen i Knappstadsviken 2018-05-05

Äntligen kom så den riktiga våren med sol och trivsammare temperatur. Det fina vädret lockade fram såväl folk som fåglar. Vi var 15 intresserade vandrare som lotsades runt i deltalandskapets fågelfauna av Ragnar Salemyr. Med Ragnars hjälp lärde vi oss att skilja lövsångarens sång från näktergalens, hur man känner igen en grågås, att identifiera olika […]

Läs mer