Fågelvandringen

 

011namn-2

 Knappstadviken är ett stort våtmarksområde med över 60 ha betande strand-ängar.
Strandängarna restaurerades 2003 och efter att området varit obetat i ca 40 år släpptes kor åter på bete i området.
Den 9:e Maj gick vi den 3 km långa vandringsleden, med grova skor och stövlar i härlig djungelliknande lövskog, iakttog och lyssnade på fåglarna.
Vid ett av de stora fågeltornen stannade vi för en gemensam fikastund och hade en trevlig samvaro, tittade, lyssnade och fotograferade.
Vi såg och hörde bl.a.:
Rördrom, Grågås, Knipa, Brun Kärrhök, Tornfalk, Sothöna, Trana, Enkelbeckasin, Skrattmås, Fiskmås, Fisktärna, Ringduva, Sånglärka, Hussvala, Trädpiplärka, Gärdsmyg, Rödvingetrast, Svarthätta, Gransångare, Lövsångare, Talgoxe, Nötväcka, Kaja, Kråka, Bofink, Grönfink, Sävsparv.

 

004Fågeltornet      015Tranorna017Kikar