Naturskyddsföreningens synpunkter om Mosstorpstippen

Naturskyddsföreningens synpunkter på samrådsunderlag om Mosstorpstippen Naturskyddsföreningen i Hammarö har tagit del av Samrådsunderlag inför ansökan om ändring av miljöfarlig verksamhet angående Mosstorps avfallsupplag och vill framföra några frågor och synpunkter. ”Efter årsskiftet 2020-12-31 får lakvatten från Mosstorp enligt villkor i Vidöns reningsverks nya tillstånd inte längre tas emot.” Var kan man hitta vilka villkor […]

Läs mer