Vårens program 2018

 

 Naturskyddsföreningens Våraktiviteter 2018

Naturskyddsföreningens avdelningar i Hammarö och Karlstad fortsätter samarbetet och jobbar på ett gemensamt program för vårens aktiviteter.

Kalender

Våren:
5 maj Knappstadsviken
24 maj Jätteträd i centrala Karlstad
27 maj Kilsravinerna
5 juni Naturnatten Hammarö sydspets
26 juni Insekter och sandödlor på Sörmon
XX juli-augusti Medicinalväxter i Sverige
26 augusti Naturstigen i I2-skogen 20 år

Hösten:
• Svampexkursion
• En dag med Vänertema
• Biodling
• Holkbygge
Tid och plats återkommer vi till, maila eller ring gärna för mer förslag till oss. Mailadress:
ake.n.johansson@gmail.com Telefonnr: 076-291 72 35

 

Lördag den 5:e Maj

Fågelvandring

Samling vid entrén till området kl 09:00.
Ragnar Salemyr blir vår lots och hjälper oss att identifiera fåglar vi hör och ser. Våtmarkerna och skogspartierna runt leden erbjuder livsmiljöer för många slags fåglar och vid förra årets vandring uppfattade våra ögon och öron 30 olika arter.
Leden runt området är inte krävande, men rejäla skor rekommenderas. Ta med kikare om du har. Har du ingen finns det säkert någon som du kan samkika med. Och det finns mycket att se och uppleva även utan kikare.
Naturligtvis blir det tid för fika under vandringen som brukar ta ungefär 3 timmar.
Hitta dit: Kör Knappstadsvägen mot Karlstad. Strax efter Dingelsundsbron, mitt emot den elektriska anläggningen, finns områdesentrén med parkering.
https://karlstad.se/jamfor/enhet/?unit=c94efa9393b74c3db86ff779a24148c4  http://www.kofkarlstad.se/lokalknappstadvikenhel.htm
Kontakt: Åke Johansson, tel 076 291 72 35

 

 Torsdagen 24 Maj

Jätteträd i centrala Karlstad

På Biologiska Mångfaldens dag gör vi en cykelutflykt till några av de ”jätteträd” och andra skyddsvärda träd som finns i de centrala delarna av Karlstads tätort.
Anja Edekrans från länsstyrelsen berättar om vad det är som gör träden värdefulla och ger lite tips om hur träden bör skyddas för att må bra.
Tid och plats: Vi möts utanför Stadsbiblioteket kl. 17.30. Medtag cykel och fikakorg! Vi är åter senast 20.00.
Kontakt: Leif Lövström, 070-534 81 36

 

Söndagen den 27 Maj

Utflykt till Kilsravinerna

Söndagen den 27 Maj  Klockan 11:00  ska vi göra en utflykt till kilsravinerna. https://www.kil.se/Kilsravinerna

 

Samling kl 11:00 på parkeringen vid ingången till ravinområdet. klicka för karta till parkering kilsravinen
Kör 61:an mot Arvika, en dryg km förbi avtaget till Kil så finns parkeringarna skyltade ”Raviner” där. Är det fullt på parkeringen på Kilssidan fortsätt till Lersättersmotet där det går att vända och komma till parkeringen på andra sidan 61:an. Det går också att parkera vid Sannerudshallen inne i Kil och följa Skutbergsleden till ravinerna.
Uppskattad tid för vandringen i ravinerna är 2½ timme. Rejäla skor och fika är grundutrustning, men bygg gärna på med kikare och kamera.
Bengt Kolthoff, som är Kils kommuns tillsynsman för Kilsravinerna, guidar oss under vår vandring. Reservatet, som är ett kommunalt naturreservat, är bildat för att bevara den säregna geologiska formation som ravinerna utgör och skydda och bevara områdets naturskogar och de växter och djur som finns där. Ravinerna är resultatet av vattnets erosion i lerlager som bildades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Skyddat nere i ravinen skapas en fuktig miljö, med nästan subtropisk känsla på sommaren, som ger förutsättningar för många ovanliga växter att frodas. I och kring ravinerna finns också gamla träd, främst al och gran, och gott om död ved som gynnar svampar och vedlevande insekter, som i sin tur gör att insektsätande fåglar trivs i området.
En liten film om ravinerna: https://www.youtube.com/watch?v=5BGRoiIUnUQ
Kontakt: Åke Johansson tel 076 291 72 35

Tisdag 5 juni
Naturnatten Hammarö sydspets

Vi upplever en magisk kväll ute vid Hammarö sydspets. Bland annat får vi titta närmare på Skage fyr. Mer info kommer på föreningens Hemsida och Facebook.
Tid och Plats: Uppdateras
Kontaktpersoner: Owe Nordling, 070-555 68 40, och Linda Ferm, 0705-49 79 38.

 

Tisdag 26 juni
Insekter och sandödlor på Sörmon

Vi besöker sandödlorna på Sörmon, här en hona, med kunnige Sven-Åke Berglind som guide.

Frilagda sandytor är viktiga miljöer för många hotade arter. Vi besöker Sörmons gamla grustäkt där Sven-Åke Berglind från Länsstyrelsen berättar för oss om de insektsarter som finns där men också om sandödlor. Förhoppningsvis får vi till exempel se myrlejonslända och olika biarter och kanske sandödlor.
Tid och Plats: 17.00 vid Sörmons grusgrop (se vägbeskrivning på kartan här nere) eller 16.30 för samåkning från stadsbiblioteket.
Föranmälan: Leif Lövström, 070-534 81 36.
OBS! Inställt vid regn – onsdag 27 juni är reservdag med samma tider.

 

Juli-augusti
Medicinalväxter i Sverige.

Flera av våra vanligaste växter har medicinska egenskaper. Lär dig mer om hur växter som älggräs, rölleka, tussilago, björk, maskros och blodrot kan användas som husapotek.
Tid och plats: Anges på föreningens Hemsida och Facebook.
Kontakt: Karin Granström, kemitekniker, docent i miljö- och energisystem. Tel 0730-484561

 

26 augusti
Naturstigen i I2-skogen 20 år

Vi ”återupptäcker” föreningens Naturstig i I2-skogen på Lona-dagen, Lona = Lokal Naturvård). Gunnar Björndahl guidar oss runt stigen och dessutom blir det korvgrillning, naturquiz och mycket mer aktiviteter!
Mer info: Kommer på Karlstadföreningens Hemsida och Facebook.
Kontakt: Leif Lövström, 070-5348136