Vårprogram 2024

SÖNDAGEN 14 APRIL KL 14 gör vi en utflykt på ett par timmar till skogen mellan Möruddsvägen och Hästviken för att se ett exempel på en avverkning i tätortsnära skog. Blev det bra? Samling i korsningen Möruddsvägen/Sörviksvägen. Ta gärna med fika. Ingen föranmälan krävs.

LÖRDAGEN 4 MAJ KL 10 tar Hans Erlandsson med oss på en tur runt Kiviksudde, norr om Skansviken på Rud, där vi kan få se en gammal skog med höga naturvärden och vandra längs vänerstranden. Räkna med 3-4 timmar, men det går att avbryta när man känner att det räcker eller hålla på längre om man vill. Säkert går det att hitta bra fikaplatser så packa termos och tilltugg. Vi samlas vid Skansvikens hamn där det går att parkera, men samåk gärna för parkeringarna är inte så många. Ingen föranmälan behövs.

SÖNDAGEN 26 MAJ KL 10-13 gör vi en natur- och kulturvandring på Hammarsudde med Sven Troedsson som guide. Han vet det mesta om vad som hänt ute på udden genom tiderna så missa inte det här tillfället. Samling vid Hammars gård. Ingen föranmälan nödvändig.

LÖRDAG 17 (och eventuellt SÖNDAG 18) AUGUSTI KL 20 - sent spanar vi efter fladdermöss på Hammars udde. Vi samlas i Sockenstugan och Åsa Duell börjar kvällen med att berätta om fladdermöss och instruera oss om hur de detektorer vi ska använda för att uppfatta fladdermössens ljudsignaler fungerar. Sedan följer praktisk spaning i fält. Antalet tillgängliga detektorer begränsar mängden deltagare. Vid många anmälningar kör vi teorin för samtliga på lördagen och delar upp oss i två grupper för praktiken på lördagen respektive söndagen. Det kostar inget att delta. Anmälan senast 13 augusti till hammaronaturskydd@gmail.com

I juni, alternativt augusti, planerar vi för en utflykt till Mölnbackas omgivningar för att skåda fjärilar och annat trevligt tillsammans med Mikael Skalstad, som inspirerade oss med sina fjärils- och naturbilder på årsmötet.