Vårens program 2018

 

 Naturskyddsföreningens Våraktiviteter 2018

Naturskyddsföreningens avdelningar i Hammarö och Karlstad fortsätter samarbetet och jobbar på ett gemensamt program för vårens aktiviteter.

Kommande aktiviteter kommer att visas här framöver.

 

Inbjudan från Naturskyddsföreningen Karlstad

Värmlands naturreservat!

Om du vill lära dig mer om Värmlands 187 naturreservat ska du fortsätta läsa.
Någon gång under året kommer Värmland att få
sitt tvåhundrade naturreservat.
För att uppmärksamma detta och sätta fokus på
övriga fantastiska naturreservat arrangerar Naturskyddsföreningen
Karlstad under våren en Naturreservat-
cirkel.
Måndag 29 januari bjuder vi in till en informations och upptaktsträff på Gjuteriet i Karlstad. Då är du
med och väljer ut de reservat som vi ska titta närmare
på under vintern och våren. Vi har tänkt oss
att ca fyra reservat kan vara en lämplig början.
Planen är att vi under vintern gör teoretiska besök
i fyra utvalda reservat. Senare i vår kommer vi att
besöka dem på plats.
För att få bästa möjliga guidning kommer Länsstyrelsens
handläggare på avdelningen Naturvård att
delta i några av träffarna.
Vill du veta mer om Naturreservaten i Värmland
redan nu – kopiera den här adressen och klistra in
den i din webläsare:
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djuroch-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/default.aspx
Ett samarrangemang med Studiefrämjandet.

Torrakberget är den största kända sammanhängande naturskogen i Karlstad. Och det första reservatet som bildades i kommunen 1994. Det ligger vid Västra Örten i norra kommunen. Här finner du tallar som är upp till 350 år gamla

Så här har vi tänkt
Måndag 29 januari kl 18 – Informations- och upptaktsträff
Gjuteriet sal 215
Länsstyrelsens handläggare på plats för vägledning
Från måndag 12 februari rullar cirkeln igång med fördjupningar
om de reservat vill valt ut.
Vi räknar med att kunna träffas på samma plats och vid samma tid
varannan måndag tre till fyra gånger
innan det är dags för utflykter till ”våra” reservat.
Lokal från 12 februari: Gjuteriet, Verkstadsgatan, Herrhagen
Tider under vintern: 18 – 21
Anmälan till Jan Bergstam jan@bergstam.com
eller Owe Nordling: owe@karwe.se
Anmälan skall innehålla namn, personnummer, adress, mailadress, telefon
Frågor tlll Jan Bergstam 070-320 64 68

 

 

Följ oss på
https://hammaro.naturskyddsforeningen.se/
https://karlstad.naturskyddsforeningen.se/
https://www.facebook.com/karlstadsnatur/