Program 2020

OBS! Sedan 2017 är programmet gemensamt för Naturskyddsföreningarna i Karlstad och Hammarö!
Varmt välkomna på alla aktiviteter.

Axplock från Naturskyddsföreningen i Karlstad och Hammarö

TIPSPROMENAD VID DJUPSUNDET HELA SEPTEMBER

Hammarö Naturskyddsförening ordnar en tipspromenad med några frågor om natur i Djupsundsskogen. Även du som inte är medlem i föreningen är välkommen att delta. Tipspromenaden kommer att finnas resten av september så någon dag bör väl passa. Vi lottar ut priser bland dem som svarat rätt.

Start/mål är på den gamla vägen mellan Tassbron och Djupsundsvägen (se kartan) och själva tipspromenaden är knappt en kilometer med 11 frågor. Lite knölig stig i början. Det är inga större problem att ta sig fram, men var försiktig om det har regnat, det kan bli halt. Cykla gärna dit, men det går att åka bil och parkera vid Tassbron eller Hammarö Arena.

Svar skickar du till hammaronaturskydd@gmail.com

Vi kontaktar vinnarna, men de kommer också att finnas på https://www.facebook.com/groups/Hammaronatur och

https://hammaro.naturskyddsforeningen.se/

 

ÅRSMÖTE MED UGGLEMARKER

Torsdagen 5 mars kl 18 Skoghalls Folkets Hus

Ugglemarker: Tommy Pedersen, fotograf från Karlstad, inleder med att visa stilla och rörliga bilder på ugglor från Hammarö och andra naturmotiv från Värmland.

Efter fika årsmöte som vanligt med verksamhetsberättelse, räkenskaper, beslut om ansvarsfrihet och val till styrelse och andra förtroendeposter. Hör av dig till Barbro Wilhelmsson i valberedningen (barbrowilhelm@gmail.com eller 073 536 76 57) om du själv kan tänka dig att jobba i föreningen eller om du har förslag på någon som du tror är intresserad. Barn och natur, kemikaliefrågor, kommunala planer, hemsidan, klimatfrågan, hotade djur och växter är några områden vi vill ha förstärkning på.

Välkommen till årsmötet!

Styrelsen Hammarö Naturskyddsförening